Μπαλέτο (Degre I - II - III) στο ρώσικο τμήμα, VAGANOVA

Στη σχολή μας διδάσκουμε το σύστημα VAGANOVA (Ρώσικο Σύστημα).

Το μπαλέτο είναι η βάση για όλα τα είδη χορού με ένα παγκόσμιο κινητικό λεξιλόγιο που συμβάλλει στη σωστή στάση του σώματος, το συντονισμό των μελών του, την αίσθηση του ρυθμού, της μνήμης, της ενδυνάμωσης των μυών, χτίζοντας δυνατά και ευλύγιστα κορμιά.

Ξεκινά από την ηλικία των 6 ετών και η ύλη εξελίσσεται σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο προχωρώντας σε ανώτερα επίπεδα.

Η χάρη και η πλαστικότητα στην κίνηση είναι το κύριο χαρακτηριστικό της εκμάθησης του μπαλέτου.